จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

  • BY iPopnews

Posted: 20 October 2017

คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานเดินทางไปถึงยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และเก็บรักษาไว้ ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทน รับโคมไฟหลวงพระราชทานไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ อีก 76 แห่ง รวมทั้งต่างประเทศ 94 แห่งด้วย

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าฯ ได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นำมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องสำนักงานจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และจะกำหนดจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอทั้ง 24 อำเภอ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปยังพระจิตกาธาน ณ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ตามอำเภอต่างๆ ต่อไป เพื่อนำไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560