สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain” พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการใหม่ SME Startup 2561

  • BY iPopnews

Posted: 01 September 2018

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดงาน “Shopping in the rain” กิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและพบปะสถาบันการเงิน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ปี 2561 โดยงาน “Shopping in the rain” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

สำหรับงานนี้ เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ปี 2561 เพื่อต้องการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะภายใต้โครงการ ได้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภาคเหนือ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมตลอดโครงการ และเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด มีความสามารถในการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพในระดับสากล และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมออกบูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าได้ ซึ่งถือเป็นอีกโอกาสในการทดสอบตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าและธุรกิจของผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและพัฒนาศักยภาพที่ผ่านมาตลอดโครงการนำออกมาใช้จริง เพื่อประโยชน์และเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจ ตลอดจนสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงครั้งนี้ โดยหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาด ที่เพิ่มเข้ามาให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือได้แสดงศักยภาพที่มี และสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจรวมถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

โดยภายในงาน “Shopping in the rain” จะมีการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ จากผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือมากกว่า 80 ร้านค้า อาทิ สินค้างาน Craft สินค้า Handmade สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในงานสำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว /ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้แก่ กิจกรรม Business Matching ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการ รวมไปถึงกิจกรรม "Business networking" และกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เพื่อยกระดับภาคธุรกิจในยุค Thailand 4.0 ภายใต้หัวข้อ “Cashless Society” พร้อมเปิดเวทีการแข่งขันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ที่เปิดสังเวียนให้กับเหล่า Designer ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท ในกิจกรรมการแข่งขัน "Master Designer Contest" และพลาดไม่ได้สำหรับเหล่านักช้อปและประชาชนที่สนใจทั่วไป นอกจากจะได้ชื่นชมสินค้าคุณภาพและช้อปปิ้งสินค้าภายในงานอย่างจุใจ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลงาน Handmade สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Handicraft workshop ได้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายภายในงานนี้เท่านั้น

สำหรับงาน “Shopping in the rain” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ บริเวณลานกิจกรรมชั้น G