เปิดงาน “Animal Tales” ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก

  • BY iPopnews

Posted: 25 July 2018

คุณวีระพล บุญชูดวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วย คุณจารุณี ไชยชนะ หัวหน้างานวิจัย รักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ และ คุณสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นประธานร่วมเปิดงาน “Animal Tales” ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก ภายในงานได้จัดให้มีสัตว์แปลกนานาชนิด พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์แต่ละประเภท ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่