ฉลองวันคล้ายวันเกิด

  • BY iPopnews

Posted: 24 March 2018คุณรุจ จ่างตระกูล เจ้าของโรงแรมราชมรรคา จังหวัดเชียงใหม่ ฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณแก้ว ณ ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส เลอ ค๊อก ดอร์ ในบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง โดยมี เชฟอ๊อด สำเริง วาสิทธิ์ เชฟใหญ่ประจำภัตตาคารฯ ให้การต้อนรับ