น้องๆ โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ เยี่ยมชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

  • BY popnews

Posted: 26 September 2017


 
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ให้การต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ สถานศึกษาสงเคราะห์เอกชน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมอควาเรียม จำนวน 120 ท่าน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับน้อง ๆ ที่เป็นเด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า และเด็กชาวเขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น