บุญถาวร เชียงใหม่ ร่วมกับสถาปัตย์ มช. สนับสนุนโครงการ “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม”

  • BY popnews

Posted: 19 September 2017 
คุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการสาขา บริษัท บุญถาวร เชียงใหม่ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อใช้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง” อาคารทางศาสนา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมโครงการ "รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม" โดยมี ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่