20-21 ตุลาคมนี้ “เปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2561” ครั้งที่ 30 คณะแพทย์ศาสตร์ มช.

  • BY iPopnews

Posted: 09 October 2018ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “เปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2561” ครั้งที่ 30 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ สนามเปตอง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่